Martinska tekst - Pasi

Martinska

U nasem malom kolopletu tresa
nije stalo nam do kesa
samo do dodira zabave
i da se lake droge nabave
A kada svane mrak
idemo na zrak
odani fiesti pankerskoj
klanjamo se Martinskoj
klanjamo se Martinskoj

Martinska VIDEO - Pasi

Popularni tekstovi