Muhamed Muki Ba & #269;inovi & #263; tekstovi

Druga Verzija Prvog ?ivota

1,948

Druga Verzija Prvog ?ivota tekst

znam da postoje ?ivota dva
u prvom si maska ,a u drugom
sam pravi ja.
Moja sudbina je u
sada?njem ?ivotu
često se zavaravam ne
mislim na grijeha svotu
nisam svjestan da svaki
mali potez
ima svoju kvotu
ja mogu dobiti na lotu
biti bogata?,raditi ?to ?elim
psovati,snimit svoju notu
zezat se na netu ali
odluka će pasti
pred vratima ka
d?ehenemu ili d?enetu
toga trebam biti svjstan
kad si bjesan krivi? boga
nepo?tuje? gospodara svoga
od koga zavisi?
koji te je na svjet
stavio i dao ti ?ivot
koji je isplaniran u
njegovim rukama
ne?ivi? u mukama
toliko se bori za jedno ljusko biće
koje često zavr?i na kukama
u plafonu i kanapom
oko vrata zakačenom za kuku
mislimo da ćemo
tako rije?iti muku
imamo bolestan um
ne po?tujemo svoju vjeru
time ne po?tujemo sami sebe
neznamo kome pripadamo
tako u depresiju padamo
jer se osjećamoo odbačeno
misli? da si biće
ne svaćeno ?eli? da
sve opet bude vraćeno, ali
vrijeme za povratak je isteklo
nastupa bo?ija kazna
bog sve vidi sve zna
smrt sebi servira?
sa nimalo kajanja
jer svako ima
rok trajanja
u ovakvim situacijama
sa te?kim svr?etkom
i nada? se ?ivotnim
zavr?etkom ,ali pogre?no
si ?ivio u la?i nisi vjerovao
u drugi svijet gdje Bo?iji
uvjet va?i da je tvoj ostatak besmrtnog
?ivota procjenjen po postupcima
prvog ?ivota
sada ti se sve u glavi
mota kada dođe? pred
vrata pakla gdje nema kraja
nema? vi?e puteva do raja
bonus si ispuco i na vrata pakla zakuco
pomoći ti nema i ni?ta se vi?e
ne mjenja
sada je tvoj
pravi ?ivot pun bola i beskraja
nema? vi?e sreće i sjaja
samo ti ostaju kajanja
kazna ti je presuđena
na do?ivotnu bol osuđena.

Zato da nebi do?lo do ovoga
počinjem da tra?im sebe u
svom potpunom liku stvori ću
sebi sliku ostatka ?ivota
počinjem sa drugim ritmom
bez psovki i grijeha sa ?ivotom
punog sreće i smjeha
neću ovdje stati
spu?tena je zastavica bjela
predaje nema
postavljena je nova tema
i ?ivotna podloga ,odsad
va?na mi je sloga i vi?e
se ne odričem toga
jer volim i po?tujem Boga
neću da pravim od sebe idiota
eh ovo je
MOJA DRUGA VEZIJA PRVOG ?IVOTA
Ocena: 0

Video

Kliknite ovde za video