Suze Na Peronu tekst - Miroslav Ilic

Suze Na Peronu

novi dan je dolazio
radvajao nas
a voz mi je polazio
stotinu na cas

ostale su prolivene
suze na peronu
i dva oka uplakana
na zadnjem vagonu
ostale su prolivene
suze na peronu
i dve ruke rasirene
u zadnjem vagonu

daljine su ostajale
u narucju tvom
a ja negde nestajao
u beskraju svom

ostale su prolivene
suze na peronu
i dva oka uplakana
na zadnjem vagonu
ostale su prolivene
suze na peronu
i dve ruke rasirene
u zadnjem vagonu

gradovi su prolazili
a nijedan moj
sto sam dalje odlazio
sve vise sam tvoj

ostale su prolivene
suze na peronu
i dva oka uplakana
na zadnjem vagonu
ostale su prolivene
suze na peronu
i dve ruke rasirene
u zadnjem vagonu