Cuturica Jasenova tekst - Miroslav Ilic

Cuturica Jasenova

1.Idem selom presreće me dan,
Biser rosom sokak okovan,
O ramenu čuturica visi
2 x
Eh čuturo, ?to mi puna nisi.
Ref: Čuturica jasenova,
po njoj ?ara razna,
?ta mi vredi ?to je nova, 2 x
kada mi je prazna.
2.Osula se od vrha do dna,
moja draga, nova čutura,
osula se, ostala bez čepa,
2 x
moja mila, čuturica lepa.

3.Idem selom, dan me presreće,
Spasi Bo?e mene nesreće.
Napuni mi čuturu za skutom,
2 x
rujnim vinom il rakijom ljutom

Cuturica Jasenova VIDEO - Miroslav Ilic

Popularni tekstovi