Filmska Muzika tekstovi

Bilja Krstic - Gde Ima Voda Studena (zona Zamfirova)

1,403

Bilja Krstic - Gde Ima Voda Studena (zona Zamfirova) tekst

Gde ima voda studena, Radule
gde ima voda studena, Radule
da idem da se udavim, Radule
da idem da se udavim
Gde ima drvo visoko, Radule
gde ima drvo visoko, Radule
da idem da se obesim, Radule
da idem da se obesim
Gde ima mome ubave, Radule
gde ima mome ubave, Radule
da idem da se ozenim, Radule
da idem da se ozenim
Gde ima vino rumeno, Radule
gde ima vino rumeno, Radule
da idem da se opijem, Radule
da idem da se opijem
Ocena: 0

Video

Kliknite ovde za video