Vrtovi Malih Kuca tekst - Arsen Dedic

Vrtovi Malih Kuca

U sjeni ovog grada
vrtovi mali zive
oni su, iza svega
na kraju perspektive

Od novina i rucka
do kraja zadnje smjene
samo se neba plave
i vrtovi zelene

Samo se neba plave
i vrtovi zelene

I oni koji zive
u znoju svoga lica
drijemat ce iza rucka
u vrtu punom ptica

I bit ce, jednom, bit ce
kad ostave te tacke
i jabuka za djecu
i krtica za macke

I jabuka za djecu
i krtica za macke

I stupati ce s njima
na svibanjskoj paradi
milijun malih basti
za svakog koji radi

Pa, kad se jednom smire
i kad se jednom vrate
trpeza bit ce spremna
uz gredicu salate

Trpeza bit ce spremna
uz gredicu salate

Blagova ce dugo
kao poslije sviju kazni
stolovi bit ce puni
tramvaji bit ce prazni

I bit ce, jednom, bit ce
u zoru jednog dana
kad zahvate i sunce
sa uzetima krava

Kad zahvate i sunce
sa uzetima krava